Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων

Η συμβουλευτική βοηθάει παιδιά και εφήβους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να επεξεργαστούν αρνητικά συναισθήματα και προβλήματα, να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες καταστάσεις, να επαναπροσδιορίσουν αυτοεικόνα, σκέψεις, σχέσεις και συμπεριφορές και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σχολικές ή άλλες δυσκολίες και αποτυχίες.

Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει παιδιά και εφήβους να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους, να αντιμετωπίσουν αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις που σχετίζονται με αρνητικά βιώματα και δυσάρεστα συμβάντα στη ζωή τους. Βοηθάει επίσης στον επαναπροσδιορισμό σκέψεων και συμπεριφορών που αφορούν οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις, στον επαναπροσδιορισμό της αυτοεικόνας, των στόχων και των επιθυμιών, στην αντιμετώπιση σχολικών ή άλλων αποτυχιών ή δυσκολιών και γενικότερα στην καλύτερη ανταπόκριση στις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής.

Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει παιδιά και εφήβους με ιδιαίτερες συμπεριφορές, δυσκολίες και προβλήματα, να ενισχύσει κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, να εκπαιδεύσει στη διαχείριση σχέσεων, συγκρούσεων, βίας, εκφοβισμού και απομόνωσης και να οδηγήσει σε βελτίωση της οικογενειακής ισορροπίας και ατμόσφαιρας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμβουλευτική είναι η ειλικρίνεια και η γνώση των λόγων που γίνεται η παρέμβαση, η διακριτικότητα και ο σεβασμός, η εχεμύθεια, η ελευθερία της τελικής στάσης και συμπεριφοράς και, ιδίως σε εφήβους, η επιθυμία για συμβουλευτική και η ελεύθερη και αβίαστη συμμετοχή.

Συνήθως χρειάζεται και η συμμετοχή όλης της οικογένειας και πολλές φορές προέχει η συμβουλευτική των γονιών για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των παιδιών ή των εφήβων.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία