Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Συμβουλευτική Γονιών

Η συμβουλευτική των γονιών στοχεύει να καταστήσει τους γονείς ικανούς να έχουν υγιείς σχέσεις με τα παιδιά τους, να διαφοροποιήσουν τυχόν αρνητικές σκέψεις, σχέσεις, πρακτικές και συμπεριφορές και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αρνητικές οικογενειακές καταστάσεις και προβλήματα.

Η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των γονιών συνήθως στοχεύει να καθοδηγήσει και να καταστήσει τους γονείς μαθητών μας ικανούς να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών, για το οποίο δεν υπάρχει συνήθως προετοιμασία και εκπαίδευση.

Οι γονείς ενισχύονται στο ρόλο τους, βοηθιούνται να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα των παιδιών, συμπεριφορές και ανάγκες τους, να σκεφτούν εναλλακτικούς τρόπους στάσης και αντίδρασης και μέσα από τη δική τους συνειδητοποίηση και διαφοροποίηση, να οδηγηθούν σε βελτίωση της οικογενειακής ατμόσφαιρας, των σχέσεων, των ισορροπιών και της γονεϊκής ανταπόκρισης. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αναγνώριση και αποδοχή των προβλημάτων, η τροποποίηση αρνητικών συμπεριφορών και αντιδράσεων των παιδιών και η καλύτερη αντιμετώπιση αρνητικών ψυχοσυναισθηματικών καταστάσεων, που σχετίζονται με τις οικογενειακές σχέσεις και τις αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος στους ίδιους τους γονείς, αλλά και στα παιδιά τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η ελεύθερη και αβίαστη συμμετοχή, η ειλικρίνεια, η διακριτικότητα και ο σεβασμός, η εχεμύθεια και η ελευθερία επιλογής της τελικής στάσης και συμπεριφοράς.

Οι γονείς μέσα από τη συμβουλευτική καταλήγουν σε διαφοροποίηση στάσεων και συμπεριφορών, σε έναν διαφορετικό τρόπο ερμηνείας των συμπεριφορών των παιδιών τους, αλλά και των δικών τους και χωρίς τυποποιημένες οδηγίες και κανόνες αντιλαμβάνονται τα αίτια και τους μηχανισμούς των οικογενειακών προβλημάτων και κατευθύνονται προς τη λύση τους.

Πολλές φορές χρειάζεται και η συμμετοχή των παιδιών για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και να επαναπροσδιοριστούν οι οικογενειακές σχέσεις.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία