Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Με την ψυχολογική και παιδοψυχιατρική υποστήριξη εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε ψυχοσυναισθηματικές και άλλες δυσκολίες παιδιών και εφήβων, καθώς και προβλήματα σχέσεων, επικοινωνίας, συμπεριφοράς, μάθησης, αυτοεικόνας κ.λπ. και αναπτυξιακές, μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.

Με την ψυχολογική και παιδοψυχιατρική μας υποστήριξη και ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες με τους ειδικούς και έμπειρους συνεργάτες μας, αντιμετωπίζουμε ψυχοσυναισθηματικές, συμπεριφορικές και άλλες δυσκολίες των παιδιών και προσφέρουμε ασφαλή και αξιόπιστο χώρο για έκφραση, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, σκέψεων, επιθυμιών, αναγκών και προβλημάτων.

Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων, η κατάλληλη υποστήριξη και διακριτική καθοδήγηση για εξεύρεση λύσεων και απαντήσεων, η τροποποίηση στάσεων, συμπεριφορών και αντιδράσεων, η καλλιέργεια θετικής αυτοεικόνας, υγιών σχέσεων και συμπεριφορών και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, με κατάλληλα προσαρμοσμένες, εξατομικευμένες και βιωματικές διαδικασίες βοηθούν στην εκμάθηση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης και διαχείρισης των προβλημάτων.

Συνήθη προβλήματα είναι θέματα συμπεριφοράς, αλληλεπίδρασης ή εξάρτησης με συνομηλίκους ή ενηλίκους του περιβάλλοντος, κοινωνική αναστολή, σχολική βία, θέματα υγείας, απώλειας κ.λπ. και διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων όπως άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, θυμός κ.λπ.

Για την ψυχολογική υποστήριξη χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα και τεχνικές, όπως διάλογος, δραματοποίηση, ανάγνωση ή συγγραφή παραμυθιών και ιστοριών, ζωγραφική, παιγνίδια ρόλων και άλλα παιχνίδια και γίνεται διαρκής αξιολόγηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προβλημάτων με κατάλληλα διαγνωστικά μέσα και ανάλογη προσαρμογή της παρέμβασης για την επιτυχή αντιμετώπιση άμεσων και μελλοντικών προβλημάτων.

Τι περισσότερες φορές είναι αναγκαία η συνολικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και παρέμβαση σε όλη την οικογένεια.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία