Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Οργάνωση Μελέτης

Η οργάνωση και καθοδήγηση της μελέτης είναι βασικός παράγοντας για τη μάθηση. Οι ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και οι διαφορές σε ενδιαφέροντα, διάθεση, μνήμη, αντίληψη, προσοχή, επεξεργασία, ταχύτητα και ρυθμό μάθησης καθορίζουν τις τεχνικές εκπαίδευσης στη μελέτη.

Αν το διάβασμα ήταν ελεύθερη και ευχάριστη απασχόληση… μπορεί να ήταν το παιχνίδι, υποχρέωση ή αγγαρεία…

Κάναμε σε μεγάλο βαθμό τη γνώση, το διάβασμα, το γράψιμο και γενικά τις σχολικές δραστηριότητες… «εργασία»… «υποχρέωση»… «αγγαρεία»… Τα παιδιά μας διαβάζουν για το τεστ… Γράφουν επειδή θα τα ελέγξει ο δάσκαλος ή θα τα μαλώσουμε… Μαθαίνουν για να πετύχουν στις εξετάσεις… Εργάζονται για το σχολείο, επειδή ΠΡΕΠΕΙ!!! και όχι επειδή το θέλουν και τους αρέσει!!! Ξεχάσαμε την ικανοποίηση, το ενδιαφέρον, τον ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα…

Οι μαθητές μας συνήθως μαζεύουν άχρηστες γνώσεις, εργάζονται άσκοπα, μαθαίνουν άκριτα, αφομοιώνουν ακατανόητα και χρησιμοποιούν ανεπεξέργαστα αυτά που τους ετοιμάσαμε… Αν ανταποκρίνονται σε αυτά είμαστε ευχαριστημένοι και περήφανοι... Η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η παραγωγή και αξιοποίηση νέων ιδεών, η εναλλακτική και διαφοροποιημένη προσέγγιση των πραγμάτων κ.λπ. δεν αναπτύσσονται όσο θα έπρεπε.

Στο Εξελίσσειν καθοδηγούμε γονείς και μαθητές στην οργάνωση και καθοδήγηση της μελέτης, που είναι βασικός παράγοντας για την αποτελεσματική μάθηση, με στόχο σταδιακά το παιδί να καταστεί αυτόνομο στη διαχείριση της μελέτη του.

Λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και εφαρμόζουμε προσαρμοσμένες τεχνικές ανάλογα με την ηλικία, τις εμπειρίες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα οπτικά, ακουστικά ή κιναισθητικά χαρακτηριστικά που επικρατούν και καθοδηγούμε στην οργάνωση χρόνου, τον τρόπο μελέτης εργασίας, τη γονεϊκή παρουσία και υποστήριξη κ.α.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία