Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία ασχολείται κυρίως με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της επικοινωνίας. Τα προβλήματα στο λόγο συνδέονται άμεσα με την εκμάθηση και του γραπτού λόγου, καθώς και με την εμφάνιση μαθησιακών ή/και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών.

Τα περισσότερα παιδιά κατακτούν αυθόρμητα και σταδιακά το λόγο και δεν χρειάζονται άλλη βοήθεια, πέρα από το άκουσμα της ομιλούμενης γλώσσας, την ψυχοσυναισθηματική εγγύτητα, την οριοθέτηση και τη σταθερότητα, την ενασχόληση και τα παιχνίδια και με γλωσσικές δραστηριότητες (παραμύθια, τραγούδια, κατονομασία και δείξη αντικειμένων, περιγραφή δραστηριοτήτων, γεγονότων και συναισθημάτων, ερωταπαντήσεις, εμπλουτισμό λεξιλογίου κ.ά.) και την υποδειγματική άρθρωση και ομιλία των γονιών και του περιβάλλοντος.

Για τα παιδιά που καθυστερούν στην κατάκτηση των σταδίων εξέλιξης ή αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και, ανάλογα με τα αποτελέσματα έγκαιρη παρέμβαση, όπου χρειάζεται. Καλύτερα μια άσκοπη διαδικασία αξιολόγησης, παρά καθυστέρηση αντιμετώπισης προβλημάτων. Κανόνας χωρίς εξαιρέσεις στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων: Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα!

Η λογοθεραπεία αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν την εκφορά και λειτουργική χρήση του λόγου (φώνηση, άρθρωση, δομή), την αντίληψη και κατανόησή του, την ταχύτητα, το ρυθμό και τη ροή της ομιλίας (ταχυλαλία, τραυλισμός κ.ά.), το λεξιλόγιο, το σχηματισμό προτάσεων, τη γραμματική, το συντακτικό, τις ακολουθίες κ.λπ., λειτουργικές ή οργανικές δυσλειτουργίες της στοματικής κοιλότητας, του λάρυγγα ή των φωνητικών χορδών και προβλήματα που σχετίζονται με τη σίτιση (μάσηση – κατάποση) και τον έλεγχο των στοματοπροσωπικών μυών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η έγκαιρη αποκατάσταση των φωνολογικών και άλλων προβλημάτων επειδή σημαντική καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας συχνά οδηγεί και σε δευτερογενή προβλήματα συμπεριφοράς, αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και γνωστικής και γενικότερης εξέλιξης.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία