Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία ενισχύει την αδρή και τη λεπτή κινητικότητα των παιδιών, την προσοχή, τη μνήμη, την παρατηρητικότητα, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, το χωροχρονικό προσανατολισμό και την αισθητηριακή επεξεργασία, αναπτύσσει βασικές δεξιότητες και γνώσεις για την αυτοεξυπηρέτηση, την καθημερινή ζωή και το σχολείο και διευκολύνει την επίλυση σχετικών προβλημάτων.

Με την εργοθεραπεία το παιδί, μέσα από κατάλληλα παιχνίδια και επιλεγμένες, σκόπιμες και προσαρμοσμένες, δραστηριότητες επιλύει προβλήματα που εμποδίζουν την εξέλιξή του και την ανταπόκριση σε κοινωνικές και σχολικές απαιτήσεις.

Με την εργοθεραπεία βελτιώνονται και ενισχύονται βασικές γνωστικές λειτουργίες και δεξιότητες, όπως η διάρκεια προσοχής και εργασίας, η οπτική και ακουστική μνήμη, ο χωροχρονικός προσανατολισμός, ο οπτικοκινητικός και γενικότερος συντονισμός, η οπτική αντίληψη, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η γραφοκινητικότητα, η ισορροπία, η κατανόηση και εκτέλεση εντολών και οδηγιών κ.λπ., προετοιμάζοντας το παιδί για το σχολείο ή διευκολύνοντας την ακαδημαϊκή και γενικότερη πορεία του.

Για να είναι η παρέμβαση αποτελεσματική, ευχάριστη και ελκυστική για το παιδί διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε μεγάλη ποικιλία μέσων και υλικών.

Η εργοθεραπεία ενδείκνυται για παιδιά που έχουν δυσκολίες στη λεπτή ή/και αδρή κινητικότητα, γραφοκινητική ανωριμότητα, διάσπαση προσοχής ή/και υπερκινητικότητα, προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας, υπερευαισθησίας, υποτονικότητας ή υπερτονίας, χωροχρονικού προσανατολισμού ή οπτικοκινητικού συντονισμού, μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες οργάνωσης, προγραμματισμού, εξαγωγής συμπερασμάτων, αυτονομίας, αυτοεξυπηρέτησης, αντίληψης χρόνου κ.λπ..

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση συνήθως εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, είτε άμεσα (ταυτόχρονη και συντονισμένη παρέμβαση πολλών ειδικών) είτε έμμεσα (μόνο εργοθεραπευτική παρέμβαση στο παιδί με υποστηρικτική, εποπτική και συμβουλευτική παρέμβαση άλλων ειδικών).

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία