Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το Εξελίσσειν οργανώνει συναντήσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις και σεμινάρια επιμόρφωσης για τους συνεργάτες του, αλλά και για γονείς και εκπαιδευτικούς και ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις διαφόρων κοινωνικών και άλλων φορέων για επιμορφωτικές δράσεις.

Η θεματολογία είναι πλούσια και η διάρκειά τους ποικίλει ανάλογα με το θέμα και τις ανάγκες των παρακολουθούντων.

Σημαντική ώθηση στις επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές μας δράσεις δίνεται μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης σχετικών προγραμμάτων, με πλήθος επιλογών.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Εξελίσσειν Δρ. Βασίλης Σακκάς και συνεργάτες του συνεχίζουν να παρουσιάζουν ψυχολογικά, παιδαγωγικά και άλλα επιστημονικά και κοινωνικά θέματα σε σχολεία, συλλόγους γονιών και εκπαιδευτικών, Δημοτικά Πανεπιστήμια, σωματεία και αλλού.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα για σχετική ενημέρωση και παρακολούθηση θεμάτων που σας ενδιαφέρουν.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία