Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Ειδική Αγωγή Μαθησιακών Δυσκολιών

Μαθησιακές Δυσκολίες είναι δυσλειτουργίες στην εκφορά, οργάνωση, προσέγγιση και κατανόηση του γραπτού λόγου, δυσκολίες στα μαθηματικά και σπανιότερα σε άλλα μαθήματα. Εκφράζονται με χαμηλή σχολική επίδοση ή με σχολική αποτυχία, και οφείλονται σε διάφορους παράγοντες.

Σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις τάξεις φοιτούν μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες όταν είναι σε μεγάλο βαθμό γίνονται εύκολα αντιληπτές και αντιμετωπίζονται, άλλοτε με σωστή παρέμβαση και άλλοτε όχι. Οι μικρότερες συνήθως περνούν απαρατήρητες για μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη και υπερβολική πίεση των παιδιών και την απόδοση αδικαιολόγητων ευθυνών και ταμπελών.

Για τις μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Στον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» συνήθως συμπεριλαμβάνονται δυσλειτουργίες κυρίως στην εκφορά, οργάνωση, προσέγγιση και κατανόηση του γραπτού λόγου και λιγότερο ανάλογες δυσκολίες στα μαθηματικά. Σπανιότερες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα εντοπίζεται σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην ακουστική αντίληψη ή στην προφορική διατύπωση, αλλά συνήθως υπάρχουν δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως προβλήματα συμπεριφοράς, χαμηλό αυτοσυναίσθημα και συναισθηματικές διαταραχές, που συχνά αντιμετωπίζονται με τιμωρία, απόρριψη, αποκλεισμό και εκφοβισμό.

Για τις μαθησιακές δυσκολίες ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, άλλες οργανικές-νευρολογικές κυρίως ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες, ψυχολογικές διαταραχές, το νοητικό δυναμικό και τέλος περιβαλλοντικοί παράγοντες και μεταξύ αυτών ο τρόπος διδασκαλίας και μελέτης.

Στο Εξελίσσειν αντιμετωπίζουμε εξατομικευμένα και αποτελεσματικά τις μαθησιακές δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα, με σύγχρονους επιστημονικούς τρόπους και προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία