Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Ειδική Αγωγή ΑμΕΑ

Η έννοια της διαφορετικότητας, επίσημα τουλάχιστον, δεν σημαίνει μειονεξία, αλλά στοιχείο διάκρισης από άλλα άτομα ή ομάδες όσον αφορά χαρακτηριστικά, ικανότητες ή ανάγκες. Κοινωνία και εκπαιδευτικό σύστημα οφείλουν να εκπαιδεύουν ισότιμα όλα τα παιδιά.

Άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το νόμο 1566/85 «θεωρούνται τα πρόσωπα τα οποία από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωματική κατάσταση ή στις επιμέρους λειτουργίες τους και σε βαθμό που δυσκολεύεται ή παρεμποδίζεται σοβαρά η παρακολούθηση της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο»

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η κοινωνία μας ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο στις ιδιαιτερότητες που έχουν πολλά παιδιά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην αποδοχή και διαχείριση των δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές.

Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα κίνησης, όρασης, ακοής, αντίληψης, μάθησης, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, ψυχοσυναισθηματικής έκφρασης και διαχείρισης κ.λπ., συχνά δεν έχουν την απαιτούμενη προσαρμογή και εξατομίκευση απαιτήσεων, εργασιών και προσδοκιών και αντιμετωπίζονται με τιμωρία, απόρριψη, αποκλεισμό και εκφοβισμό… συχνά συνυπάρχουν και σοβαρές οικογενειακές ή περιβαλλοντικές δυσλειτουργίες και ακολουθούν και δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις.

Στο Εξελίσσειν προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης και επιτυχίας, να χρησιμοποιούμε κατάλληλα και προσαρμοσμένα μέσα, υλικά, προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας και να αξιοποιούμε θετικά τη διαφορετικότητα κάθε παιδιού.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία