Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Δυσλεξία

Δυσλεξία είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζεται στο γραπτό λόγο και συνήθως στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία και σπανιότερα στα μαθηματικά χωρίς πάντα εμφανή και ευδιάκριτα συμπτώματα. Συνδέεται με νευρολογικές διαφορές του εγκεφάλου, περιβαλλοντικές επιδράσεις, την κληρονομικότητα και το σχολικό πρόγραμμα.

Δυσλεξία είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζεται στο γραπτό λόγο και συνήθως στην ανάγνωση (ως διαδικασία αποκωδικοποίησης και κατανόησης), τη γραφή (ως αντιγραφή και γραπτή έκφραση) και την ορθογραφία και σπανιότερα στα μαθηματικά (δυσαριθμησία). Η δυσλεξία δεν σχετίζεται με προβλήματα στην ομιλία.

Συνήθως συνοδεύεται από διάσπαση προσοχής ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στα αγόρια και δυσκολίες ακουστικής διάκρισης, οπτικής αντίληψης, μνήμης και χωροχρονικού προσανατολισμού, που σχετίζονται με αντικαταστάσεις, αντιστροφές ή παραλείψεις γραμμάτων, αριθμών ακόμα και λέξεων, δυσανάγνωστα γράμματα, αδικαιολόγητα ορθογραφικά λάθη, δυσκολίες στην αντιγραφή, την κατανόηση κειμένων και συμβόλων κ.λπ.

Συνήθως τα παιδιά με δυσλεξία έχουν φυσιολογική ή/και ανώτερη νοημοσύνη, ταχύτητα σκέψης, αντίληψης και κρίσης, ευρηματικότητα και φαντασία, διαφοροποιημένο τρόπο παρατήρησης, σχολιασμού και επίλυσης μαθηματικών και λογικών προβλημάτων, εξαιρετική ικανότητα χρήσης των υπολογιστών και άλλες ικανότητες.

Συχνά η διάγνωση είναι δύσκολη επειδή οι μαθητές αναπτύσσουν προσωπικές τεχνικές αντιμετώπισης των προβλημάτων. Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη δυσλεξίας από την προσχολική περίοδο, αλλά απόλυτα έγκυρη διάγνωση μπορεί να γίνει όταν το παιδί ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκμάθησης των βασικών μηχανισμών της γλώσσας και συνήθως προς το τέλος της Α΄ Τάξης του Δημοτικού.

Η αντιμετώπιση των κύριων και επιμέρους προβλημάτων είναι σημαντική και την ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών των παιδιών και την αποφυγή πρωτογενών και δευτερογενών προβλημάτων.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία