Προγράμματα

Τα προγράμματα του Εξελίσσειν στοχεύουν μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές, εναλλακτικές, σύγχρονες και κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες να υλοποιήσουν τους σκοπούς του, που είναι η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές, ψυχοσυναισθηματικές και άλλες ανάγκες του και σχεδιάζουμε προσεκτικά και συνεργατικά με την ομάδα παρέμβασης στόχους, εξατομικευμένο πρόγραμμα, περιεχόμενο παρέμβασης και μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κίνητρα, ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, να συνυπολογίσουμε, να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αδυναμίες κάθε παιδιού, να τονώσουμε αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση και να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Συμπορευόμαστε με γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας κοινή επιδίωξη τη διευκόλυνση των παιδιών μας στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική και συναισθηματική τους ισορροπία και εξέλιξη και την επιτυχή ανταπόκριση στις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές και άλλες απαιτήσεις.

Αναπτυξιακές Διαταραχές

Στις Αναπτυξιακές Διαταραχές περιλαμβάνονται προβλήματα που αφορούν γενικότερα την ανάπτυξη και κυρίως σε επικοινωνιακό, κοινωνικό, ψυχοσυναισθηματικό, γνωστικό, κινητικό, γλωσσικό και συμπεριφορικό επίπεδο.

Στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές περιλαμβάνονται κυρίως η Διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και το σύνδρομο Asperger. Είναι διαταραχές που εμφανίζονται με προβλήματα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στην επικοινωνία, τη γλώσσα, την κοινωνικότητα, τη συμπεριφορά και τις γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και ασυνήθιστες επιμέρους ικανότητες. Αποδίδονται σε ψυχολογικούς, νευρολογικούς, βιολογικούς, γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες και πρόσφατα σε γονιδιακές μεταλλάξεις.

Ο Αυτισμός είναι μόνιμη, σύνθετη, νευροβιολογική αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εμφανίζεται στη βρεφική ή παιδική ηλικία και σχετίζεται με σημαντική έκπτωση συναισθηματικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, με περιορισμένα ενδιαφέροντα, επαναλαμβανόμενες-στερεοτυπικές συμπεριφορές και με λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές δυσκολίες σε εξέλιξη, ομιλία, μάθηση, προσαρμογή, αυτοεξυπηρέτηση, αυτονομία.

Στο αυτιστικό φάσμα συμπεριλαμβάνεται ευρεία γκάμα αναπτυξιακών διαταραχών, με επιδράσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι δυσκολίες που αφορούν κυρίως την κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη γλώσσα, τη συμπεριφορά, τη φαντασία, την κατανόηση εξωλεκτικών συμπεριφορών και μηνυμάτων, την ευελιξία και το συμβολικό παιχνίδι. Εντοπίζονται προβλήματα στην επικοινωνία, τη λειτουργική χρήση της γλώσσας, την κοινωνικότητα, τις γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες και συνήθως συνοδεύονται με ηχολαλία, εμμονές, στερεοτυπικές κινήσεις και προβλήματα συμπεριφοράς.

  Επιστροφή

Κάντε εγγραφή στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα

Χρησιμοποιήστε τώρα όλες τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης και επωφεληθείτε από αυτές.

Εγγραφή

ή

Επικοινωνία