Η ψυχολογική και παιδοψυχιατρική υποστήριξη αντιμετωπίζει τις ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών, προβλήματα συμπεριφοράς, μάθησης, επικοινωνίας, σχέσεων και αυτοεικόνας.

Με την ψυχολογική υποστήριξη αντιμετωπίζονται ελαφρές και βαρύτερες ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, προσφέρεται βοήθεια και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την καλλιέργεια θετικής αυτοεικόνας, υγιών σχέσεων και συμπεριφορών και γίνεται βιωματική εκμάθηση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων.


Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο κάθε παιδί ή ενήλικας και γενικά όλοι μας μεγαλώνουμε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντάμε, η συσσώρευση επιπτώσεων πολλών αρνητικών καταστάσεων και γεγονότων που βιώνουμε, οι δύσκολες ή αρνητικές περιβαλλοντικές σχέσεις, καταστάσεις και επιδράσεις, η δυσκολία επεξεργασίας και αντιμετώπισης πραγματικών ή φανταστικών προβλημάτων ή αποτυχιών, η χαμηλή αυτοεκτίμηση που αποκτούμε μέσα από τη συναλλαγή μας με τους άλλους και τις προσωπικές μας ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας που έχουμε, η σχολική αποτυχία, η δυσκολία ένταξης στην ομάδα κ.ά. πολλές φορές μας οδηγούν σε αδιέξοδα και τότε η συμβολή ενός ειδικού είναι απαραίτητη.


Για την ψυχολογική υποστήριξη χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως συζήτηση, δραματοποίηση, παραμύθια και ιστορίες, ζωγραφική, συγγραφή, παιγνίδια ρόλων καθώς και αξιολόγηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προβλημάτων με κατάλληλα διαγνωστικά μέσα και ανάλογη παρέμβαση.


Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να γίνει στο παιδί που συνήθως έχει τις περισσότερες επιπτώσεις και λόγω της δυσκολίας και της απειρίας να διαχειριστεί σχετικά προβλήματα έχει και σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις, αλλά συνήθως χρειάζεται συνολικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και παρέμβαση σε όλη την οικογένεια.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…