Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, βοηθάει τα άτομα που ενδιαφέρονται να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για την επαγγελματική τους πορεία και να επιλέξουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει, μέσα από τη διερεύνηση της προσωπικότητας, των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους .

Με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό επιδιώκουμε την ενημέρωση και καθοδήγηση του ενδιαφερομένου ατόμου για να λάβει την καλύτερη δυνατή απόφαση για την επαγγελματική του πορεία και να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει.


Στο Ινστιτούτο μας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε συνδυασμό με τη συνέντευξη με το ενδιαφερόμενο άτομο, χρησιμοποιούμε το Άριστον τεστ, το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Πεδία (μηχανογραφικού) και Τμήματα του συνόλου των σχολών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).


Το «Άριστον τεστ» αποτελείται από μια σειρά καταξιωμένων και σταθμισμένων στον Ελληνικό χώρο ερωτηματολογίων η σύνθεση των οποίων παράγει μια εξαιρετικά πλούσια και αξιόπιστη αναφορά Επαγγελματικού Προσανατολισμού.


Τα αποτελέσματα της αναφοράς του Άριστον Τεστ, μας δείχνουν αν το ασκούμενο ή υποψήφιο επάγγελμα/ειδικότητα ταιριάζει στις πραγματικές ικανότητες-δεξιότητες, στις επαγγελματικές κλίσεις και στην προσωπικότητα του ατόμου. Διαπιστώνουμε επίσης αν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον ή θέση εργασίας και διαπιστώνονται κλίσεις, ταλέντα, ικανότητες-δεξιότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διαθέτει ένα άτομο, καθώς και το επίπεδο στο οποίο τα κατέχει. Τέλος μπορούμε μέσα από τα αποτελέσματα της αναφοράς του Άριστον Τεστ να εντοπίσουμε εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις και να οδηγηθούμε στη λήψη σωστών αποφάσεων, που αφορούν την επιλογή επιστημονικών πεδίων και τμημάτων, καθώς και την επιλογή κατευθύνσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους τομείς.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…