Τις περισσότερες φορές ένα παιδί φτάνει στο «Εξελίσσειν» για μαθησιακή υποστήριξη, κουβαλώντας μαζί του τη σχολική αποτυχία και πιθανόν και άλλα προβλήματα. Είναι η στιγμή να σκεφτούμε ότι οι παραδοσιακοί και καθιερωμένοι τρόποι μάθησης δεν ταιριάζουν σε αυτό το παιδί, όπως και σε πολλά άλλα...

Έχοντας αναθεωρήσει τις αντιλήψεις μας για τη μάθηση, διαφοροποιούμαστε διαρκώς και προσαρμοζόμαστε στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε παιδιού, ανακαλύπτοντας το ξεχωριστό «μονοπάτι» που χρειάζεται και του ταιριάζει, για να φτάσει στη μάθηση και την επιτυχία!


Διερευνούμε τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, τις γνώσεις και τις ελλείψεις του, τις εκπαιδευτικές και ψυχοσυναισθηματικές του ανάγκες. Σχεδιάζουμε τους στόχους και το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα, το περιεχόμενο που θα έχει και τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, τις τεχνικές που θα εφαρμόσουμε, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και ξεκινάμε βήμα-βήμα να αλλάξουμε τους αρνητικούς προσδιορισμούς του παιδιού.


Η παρέμβασή μας είναι δυναμική και δημιουργική, ανθρώπινη και ευέλικτη, οργανωμένη και ελεύθερη, αναλυτική και συνθετική, με πειραματισμό και ανακαλύψεις, με δοκιμές και αποτυχίες, με χρώμα, νόημα, φαντασία, κίνηση και πολλές επιτυχίες… Δεν αρκούμαστε στη μελέτη, την επίδειξη και την αξιολόγηση, αλλά φτάνουμε στην επιτυχία και τη μάθηση με ενεργητική συμμετοχή του παιδιού, με παιγνίδια ρόλων και μάθησης, με διερευνητική και ανακαλυπτική διάθεση, με προσαρμοσμένο ανταγωνισμό και παρώθηση, με ελεύθερο και διακριτικά υποβοηθούμενο καταιγισμό σκέψεων και ιδεών, με αναλυτικοσυνθετικές διεργασίες, με άμεση εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία, με λεπτομερή ανάλυση των θεμάτων και κατανοητές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του, με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες σύγχρονες και παραδοσιακές μορφές, με σεβασμό και εμπιστοσύνη, με αγάπη και αποδοχή, με ενθάρρυνση και επιβράβευση… χωρίς φόβο, διαταγές, απειλές και εκβιασμούς…


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…