Θεραπεία μέσω της τέχνης - Υπολογιστές

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ART – THERAPY)


Η χρήση της τέχνης στις διάφορες μορφές της για θεραπευτικούς σκοπούς ξεκινάει από πολύ παλιά. Χρησιμοποιούμε την τέχνη για να διευκολύνουμε τα παιδιά που δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να περιγράψουν βιώματα και προβλήματα με λόγια. Μέσα από το παιχνίδι, το θέατρο, τη δραματοποίηση, τη ζωγραφική, την ποίηση και τη μουσική, ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, μέσα από συμβολικούς τρόπους έκφρασης και αυτοσχεδιασμούς και με συγκεκριμένες ή ελεύθερες δράσεις, το παιδί «λέει» αυτά που δεν μπορεί να πει με το στόμα, δείχνει με την έκφραση και τη γλώσσα του σώματος αυτά που εμποδίζεται να εκδηλώσει με άλλους τρόπους… Εκφράζει τα συναισθήματά του, χωρίς να αισθάνεται φόβο ή απειλή και μαθαίνει παίζοντας να τα κατανοεί και τα διαχειρίζεται…


ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (COMPUTERS)


Οι υπολογιστές είναι ένα αμφιλεγόμενο τεχνολογικό μέσο, με φανατικούς υποστηρικτές, αλλά και πολέμιους. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα «εργαλείο» και ο τρόπος χρήσης του καθορίζει τα αποτελέσματά του. Με τη χρήση του υπολογιστή οι άνθρωποι επικοινωνούν ευκολότερα και με τη δημιουργία ή τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού τα παιδιά μπορεί να υποστηριχθούν εξατομικευμένα στις μαθησιακές διαδικασίες.


Τα παιδιά αποκτούν ιδιαίτερη σχέση με τον υπολογιστή και μπορούν να προσπαθούν χωρίς να φοβούνται μην αποτύχουν, ούτε να ενοχλούνται από τις διορθώσεις των λαθών τους. Με την επιλογή, δημιουργία και χρήση κατάλληλων και προσαρμοσμένων προγραμμάτων η μάθηση γίνεται ιδιαίτερα ευχάριστη, ελκυστική, δημιουργική και αποτελεσματική διαδικασία, οι επαναλήψεις ενδιαφέρουσες και τα παιδιά αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες και ικανότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθμό, μαθαίνει να ελέγχει τις αντιδράσεις του, να ολοκληρώνει τις εργασίες του και εισπράττει άμεση ικανοποίηση από τις επιτυχίες του και χαίρεται να μαθαίνει. Η χαρά του παιδιού είναι χαρά και για μας και η πρόοδός του μας γεμίζει ικανοποίηση.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…