Στις Αναπτυξιακές Διαταραχές περιλαμβάνονται το αυτιστικό φάσμα και το σύνδρομο Asperger. Είναι διαταραχές που εμφανίζονται με προβλήματα στην επικοινωνία, τη γλώσσα, την κοινωνικότητα, τη συμπεριφορά και τις γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και ασυνήθιστες ικανότητες. Τα κοινωνικά στερεότυπα τους συνανθρώπους μας με χαρακτηριστικά που τους εντάσσουν στο αυτιστικό φάσμα.


Στις Αναπτυξιακές Διαταραχές περιλαμβάνονται προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη. Το αυτιστικό φάσμα και το σύνδρομο Asperger υπάγονται στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Είναι διαταραχές που εμφανίζονται με προβλήματα στην επικοινωνία, τη λειτουργική χρήση της γλώσσας, την κοινωνικότητα, τις γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες και συνήθως συνοδεύονται με στερεοτυπικές κινήσεις και προβλήματα συμπεριφοράς. Αποδίδονται σε ψυχολογικούς, νευρολογικούς, βιολογικούς, γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες και πρόσφατα σε γονιδιακές μεταλλάξεις.


Στο αυτιστικό φάσμα συμπεριλαμβάνεται ευρεία γκάμα αναπτυξιακών διαταραχών, με επιδράσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι δυσκολίες που αφορούν κυρίως την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη φαντασία. Το φάσμα είναι ευρύ και περιλαμβάνει και τα σύνδρομα που αρχικά περιέγραψαν ο Leo Kanner και Hans Asperger. Οι παραπάνω δυσκολίες συχνά συνοδεύονται από επιπλέον αδυναμίες στο επίπεδο των ικανοτήτων του ατόμου, αλλά και ασυνήθιστες ικανότητες. Μπορεί, επίσης, να συνοδεύονται από οποιαδήποτε άλλη φυσική, ψυχολογική ή ψυχιατρική κατάσταση. Είναι διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης με δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση, συναλλαγή και συναισθηματική αμοιβαιότητα, δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και στη γλώσσα, περιορισμένο, στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων, ιδιόρρυθμα ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις, ανομοιογενή ανάπτυξη γνωσιακών λειτουργιών και συχνά ανακόλουθη επεξεργασία αισθητηριακών προσλήψεων με αντίστοιχη ανταπόκριση.


Η διάγνωση του αυτισμού είναι ένα θέμα που απασχολεί ειδικούς και μη, καθώς συχνά αντιμετωπίζεται το φαινόμενο να κατηγοριοποιούνται στο φάσμα του παιδιά που φέρουν κάποια από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να γίνεται κάποια περαιτέρω αξιολόγηση. Στην Ελλάδα τείνουμε συχνά να δίνουμε τον τίτλο «αυτισμός» αυθαίρετα, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες στις οικογένειες των ατόμων αυτών, καθώς στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα σοβαρές προκαταλήψεις γύρω από τον αυτισμό, όπως και για οποιοδήποτε νοητικό, σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα. Η κοινωνική αναπαράσταση του «αυτισμού» απέχει πολύ από την πραγματική του εικόνα.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…