Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις…

Συχνές Ερωτήσεις


 • 1. Γιατί ορισμένοι μαθητές δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά στα μαθήματα;

  Γιατί κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός, με τις ικανότητες και τις αδυναμίες του…Κάθε μαθητής έχει τομείς που τα καταφέρνει και τομείς που αντιμετωπίζει δυσκολίες και χρειάζεται υποστήριξη!

 • 2. Γιατί διαβάζουμε πολλές ώρες και το αποτέλεσμα δεν είναι ανάλογο;

  Πέρα από τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού, η μάθηση είναι επιστήμη και τέχνη και πολλές δυσκολίες έχουν να κάνουν με ακατάλληλες διαδικασίες και λαθεμένες τεχνικές!

 • 3. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν είναι εμφανές και άμεσα αντιληπτό;

  Πολλά μαθησιακά προβλήματα –ιδιαίτερα τα μικρά- δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτά από γονείς ή εκπαιδευτικούς και τα παιδιά αγωνίζονται αβοήθητα να ισορροπήσουν ανάμεσα στο πρόβλημα και τις απαιτήσεις μας…

 • 4. Μήπως οι εξηγήσεις που δίνουμε για τα προβλήματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά απλά βολεύουν;

  Πολλές εξηγήσεις που δίνουμε, χωρίς τεκμηρίωση, είναι απλά άλλοθι για να μην ασχοληθούμε με το πρόβλημα…

 • 5. Μήπως τελικά αφήνουμε μόνο και ουσιαστικά αβοήθητο το παιδί μας;

  Η απραξία απέναντι στα προβλήματα οδηγεί σε μεγιστοποίηση των αρνητικών τους επιδράσεων… Περισσότερο από τα ίδια τα προβλήματα επιδρούν αρνητικά τα αισθήματα και συναισθήματα του παιδιού, που χρειάζεται βοήθεια και δεν βρίσκει ανταπόκριση…

 • 6. Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στη μάθηση;

  Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν τα προβλήματα στο μέτρο του δυνατού και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές τους επιδράσεις! Με τη συνεργασία ειδικών, γονιών, εκπαιδευτικών και παιδιού θα βρεθούν λύσεις…

 • 7. Τι θα γίνει αν δεν κάνουμε τίποτα;

  Αν δεν κάνουμε τίποτα, το πιθανότερο είναι να χαθούν ευκαιρίες για ξεπέρασμα των προβλημάτων!

 • 8. Πώς αισθάνεται το παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση;

  Συνήθως τα παιδιά που δυσκολεύονται βιώνουν ενοχές, απογοήτευση, θλίψη, θυμό κ.λ.π. Βέβαια κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο να αντιδράσει στα προβλήματά του…

 • 9. Ποιος, πότε και πώς μπορεί να βοηθήσει;

  Μπορούν να βοηθήσουν ειδικοί επιστήμονες, με γνώση και εμπειρία, διάθεση και αγάπη για τη δουλειά τους, σε συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς…

 • 10. Εμείς τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε;

  Πρέπει να αναζητήσουμε έγκυρες απαντήσεις από ειδικούς στα ερωτήματα που μας απασχολούν κάνοντας έτσι το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την επίλυσή τους…