Άρθρα

 • ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2002

  Στην εργασία μας αυτή διερευνούμε τις εκτιμήσεις, τις απόψεις και γνώμες γονιών και παιδιών για στοιχεία του οικογενειακού περιβάλλοντος και τις συσχετίζουμε με την επίδοση των παιδιών στο σχολείο. Δεν αναφερόμαστε σε κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά (μορφωτικό επίπεδο, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, επάγγελμα γονιών κ.λ.π.), αλλά μόνο σε κοινωνιοψυχολογικά χαρακτηριστικά....


  Kατεβάστε όλο το άρθρο
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  Διαβάζοντας το βιβλίο «Η παράσταση» του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη, ήρθαν στο μυαλό μου διάφορες σκέψεις. Σκέψεις αρνητικές και θετικές. Σκέψεις για το δάσκαλο, για την εκπαίδευση, για το σχολείο, τους μαθητές, τους γονείς τους… Σκέψεις που αντι-μάχονταν μεταξύ τους αναζητώντας το σωστό...


  Kατεβάστε όλο το άρθρο
 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΜΕΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997

  Οι κατασκηνώσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα ξεκίνησαν το 1983. Για την ιστορία το 1983 ελάχιστα παιδιά (λιγότερα από 15) με 3 συνοδούς ξεκίνησαν το θεσμό πια σήμερα των κατασκηνώσεων Α.Μ.Ε.Α. Το καλοκαίρι που μας πέρασε 2.000 παιδιά με 900 περίπου συνοδούς φιλοξενήθηκαν στις διάφορες κατασκηνώσεις...


  Kατεβάστε όλο το άρθρο
 • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

  Όπως συμβαίνει γενικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, έτσι και με τη ΔΥΣΛΕΞΙΑ δεν υπάρχει συμφωνία για τον ορισμό της, ούτε για τα αίτιά της, ούτε και για την αντιμετώπισή της. Εντάσσεται στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και αρχικά θεωρήθηκε ως πρόβλημα οφθαλμολογικό και για αυτό ονομάστηκε «λεξική τύφλωση». Δεν έχει σχέση με δυσκολίες στον προφορικό λόγο αλλά μόνο στο γραπτό και κυρίως με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία και σπανιότερα με τα μαθηματικά...


  Kατεβάστε όλο το άρθρο
 • Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2003

  Στη σύγχρονη πραγματικότητα το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί σε ποικίλες προκλήσεις και απαιτήσεις, οι οποίες είναι έντονα διαφοροποιημένες από αυτές του παρελθόντος. Η τεχνολογική επανάσταση σε συνδυασμό με την πολιτιστική και οικονομική παγκοσμιοποίηση έχουν δημιουργήσει μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα με ρυθμούς που είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε. Γεγονότα, ιδέες, αξίες, αγαθά, καταστάσεις αλλά και οι άνθρωποι κινούνται ταχύτατα, κυριαρχούν στο «παγκόσμιο» πια «χωριό» μας, αλλά και ταχύτατα απαξιώνονται...


  Kατεβάστε όλο το άρθρο
 • Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

  Η έννοια της διαφορετικότητας, επίσημα τουλάχιστον, δεν σημαίνει μειονεξία, αλλά στοιχείο διάκρισης από άλλα άτομα ή ομάδες όσον αφορά χαρακτηριστικά, ικανότητες ή ανάγκες. Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να εκπαιδεύει ισότιμα όλα τα παιδιά, να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα, υλικά, προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα θετικά...
  Kατεβάστε όλο το άρθρο

 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

  Στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν πτυχές του φαινομένου «μαθησιακές δυσκολίες» σε σχέση με κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της οικογένειας καθώς και αποδόσεις, στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές μαθητών και γονιών σε σχέση πάλι με τις «μαθησιακές δυσκολίες». Η έρευνα περιελάμβανε συνεντεύξεις, ανοιχτό ερωτηματολόγιο και κλειστό ερωτηματολόγιο...


  Kατεβάστε όλο το άρθρο
 • ΜAΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2000

  Στον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» συνήθως συμπεριλαμβάνονται δυσλειτουργίες που αφορούν την εκφορά, οργάνωση, προσέγγιση και κατανόηση του γραπτού λόγου και λιγότερο ανάλογες δυσκολίες στα μαθηματικά. Στο άρθρο αυτό δεν θα αναλωθούμε σε «εννοιολογικές διασαφηνίσεις» των μαθησιακών δυσκολιών καθώς το θέμα αυτό θα απαιτούσε αρκετές σελίδες και υπάρχει αρκετή σχετική βιβλιογραφία (Χρηστάκης Κ., 2000, σ. 23-34., Πολυχρονοπούλου Σ., 2001, σ. 51-61, Σακκάς Β, 2002, σ.σ. 29-35 κ.ά.)...


  Kατεβάστε όλο το άρθρο